Tường thuật Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và Tổng kết 25 năm xây dựng và phát triển của Viện Đại học Mở Hà Nội

Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập ngày 3 tháng 11 năm 1993 theo quyết định số 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ, là đơn vị hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trực tiếp quản lý và được hưởng mọi quy chế của một trường đại học công lập.

DẤU ẤN NỔI BẬT 2018

Theo Quyết định số 960/TTg ngày 6-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ,

Viện đại học Mở Hà Nội sẽ mang tên mới Trường Đại học Mở Hà Nội, tiếp tục hoàn thiện mô hình đào tạo theo hướng mở.

1993 – 2018

hanh-khuc-vien-dai-hoc-mo-ha-noi

LƯU BÚT 25 NĂM
Scroll